img03

Maja Volk

Maja Volk (Beograd, 1959) je srpski dramaturg, scenarista, pisac, fado muzičar, doktor nauka i univerzitetski profesor. Kćerka je dr Petra Volka, filmskog i pozorišnog kritičara i Mirjane Kodžić, glumice.

Profesor dr Maja Volk je rođena 30. januara 1959. godine u Beogradu. Završila je srednju muzičku školu „Josip Slavenski“, odsek za klasičnu gitaru i diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Uporedo sa studijama dramaturgije, studirala je engleski i španski jezik na Filološkom fakultetu. Kao stipendista francuske vlade, započela je postdiplomske studije na Novoj Sorboni u Parizu, a završila ih na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirala tezom „Drame Žan-Pol Sartra na jugoslovenskim scenama“. Njena knjiga „Dramaturgija modernog američkog filma od 1970-1990“, u izdanju Instituta za film 1995. godine, ujedno je i njen drugi doktorat iz oblasti filmologije.

Kao stipendista švedske vlade, u Stokholmu izučavala stvaralaštvo Augusta Strindberga, da bi doktorirala 30. oktobra 1991. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odbranivši tezu „Dramaturgija Augusta Strindberga u svetlu njegovih pozorišnih teorija“. Drugi doktorat iz oblasti filmologije je odbranila knjigom „Dramaturgija modernog američkog filma od 1970-1990“, u izdanju Instituta za film 1995. godine.

Govori engleski, francuski, španski, italijanski i portugalski jezik, a peva i na japanskom, kineskom, hebrejskom, jidišu, arapskom, katalonskom, gejliku...

Objavljena dela

    Mrtve Lutalice, roman, Književne novine, 1990
    Cicimrak među gusarima, roman za decu, Dečjih novina, 1994
    Voda i ona, zbirka poezije, Ekoplus, 1996
    Čudesna frula Vuleta Mocija, muzički roman za decu, Prosveta, 1997
    Nesahranjene Marije, roman, Prosveta, 1999
    Pustinjak, izabrane radio drame, Pozorišni muzej Srbije, 2000
    Predator, roman, Prometej Novi sad, 2005
    Kotlići su u paklu, u raju nema kuvanja, posvećena ishrani živom hranom, Nova poetika, 2011
    Mrtva žena hoda, zbirka pesama, Nova poetika, 2011
    Živa hrana za živu decu i živahne roditelje, Nova poetika, 2012
    Sirovi život ili kako početi početak, Argus media, 2013
    100 pitanja i 100 odgovora, Nova poetika.
 

Filmovi: Čudna Noć
Serije: