img03

Stanislav Szomolanyi

Stanislav Szomolanyi je ro]en 14. januara 1935. godine u Bratislavi. On je bio filmski kamerman, a od 1974. godine je predavao na Akademiji scenskih umetnosti, gde je 1991. godine osnovan odsek kamera.

Filmovi: Cudo nevidjeno
Serije: