img03

Mladen Oljača

Rođen je 1926. godine u selu Devetaci u blizini Bosanskog Novog (danas Novi Grad). Njegovo siromašno detinjstvo prekinuo je rat. Odmah po izbijanju ustanka, kao petnaestogodišnjak, stupio je u Narodnooslobodilačku borbu, a već sledeće, 1942. postao je član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Rat i revolucija presudno su uticali na Oljačino ljudsko i stvaralačko opredeljenje. Njegova ličnost objedinjava pregalaštvo političkog radnika, borca za dalji samoupravni preobražaj društva i aktivizam umetnika koji je svoje delo ispunio humanim idealima oslobođenog čoveka. Književnim radom bavio se od 1947.

Objavio je više knjiga pripovedaka ("Šapat borova"), romana ("Tri života“ „Crne sekire“, „Posle ponoći“, „Molitva za moju braću“, „Razvalina“, „Nađa“, „Kozara“), reportaža ("Susreti u zemlji oktobra") i rasprava ("Kultura i politika"). Oljačina djela su prevedena na dvadeset i četiri jezika. Umro je 10. januara 1994. godine u Beogradu.

Filmovi: Vrhovi Zelengore
Serije: