img03

Vuksan Lukovac

Vuksan Lukovac je poznati srpski montažer, rođen 14. maja 1939. godine u Dobrom Dolu, Srbija, Jugoslavija. Njegova najpoznatija ostvarenja su: "Balkan ekspres" (1983), "Sutjeska" (1973) i "Nacionalna klasa" (1979). Umro je 5. maja 1993. godine u Beogradu, Srbija.