img03

Petre Arsovski

Petre Arsovski (12 Jun, 1945 , Mokreni , Makedonija , Jugoslavija) je glumac , poznat po : "Karaula (2006)", "Bal-Can-Can (2005)", "Rezervni delovi (2003)"

Filmovi: Karaula
Serije: