Agi i Ema

Agi i Ema

2007
Porodica se često seli, tako da Agi ne uspeva da stekne prijatelje i nauči kako da se ophodi prema ljudima. Međutim, to će se promeniti. Posle jedne selidbe u novi kraj, Agi upoznaje Emu, koja živi u susednoj, oronuloj kući. Ema je vedra i radoznala starica koja Agiju prilazi otvorenog srca i daje mu ono što mu je u tom trenutku najpotrebnije - potpuno prijateljstvo.[1] Film Agi i Ema lep je u detaljima i pojedinim stilskim rešenjima. Agijeva igra žmurke s odrazom u prozorskim staklima, ogledalima i izglancanim kvakama uzbudljivo je i maštovito rešenje koje idejnu dimenziju priče (Agijev problem da pomiri svoje unutrašnje biće sa slikom sebe koju mu reflektuju roditelji i drugovi iz škole i nauči da prihvati taj jaz) uspeva da dosegne kroz duhovitu scensku radnju. Stilizovan enterijer Emine kuće i kreativni nered koji u njoj vlada, te dvorište premreženo konopcima tako da stvara utisak razuđenog dečjeg sveta uverljivi su prostori na kojima je mogao nastati film koji se malo više obraća deci u deci.

Molimo Vas da aktivirate JavaScript