Uslovna sloboda

Uslovna sloboda

2006

Akciona-komedija koja prati tajna služba, odbegli generali, admirali, i patriotske organizacije, ICTI, slučajni i namerni glumci, gde cena je, u suštini, simulacija stvarnosti, virtuelni svet u kome ljudi mogu da se pomeraju bez lica, sa imaginarnim zanimanjima , akcije i namere, perverzna igra lišena logike.

Molimo Vas da aktivirate JavaScript